WPŁACAM

Logotyp Integracji wzbogacony o liczbę 30

Dla Ciebie

Integracja, czyli jednakowe szanse rozwoju wszystkich osób niezależnie od ich sprawności to marzenie, które od lat pomagamy zrealizować naszymi działaniami. Poznaj przyjazną przestrzeń w sieci, w której wymienisz poglądy, poszerzysz swoją wiedzę i otrzymasz niezbędne wsparcie w życiu prywatnym i zawodowym.

INFORMACJA

Okładki magazynów Integracja, najwyraźniej widoczna okładka nr 5

Magazyn Integracja

Magazyn „Integracja” jest największą tego typu bezpłatną publikacją w kraju.

niepelnosprawni.pl

Największy i najbardziej popularny serwis w Polsce poruszający tematykę niepełnosprawności.

Media społecznościowe

Działamy aktywnie również w mediach społecznościowych.

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA

sprawniwpracy.pl

Największy w Polsce portal rekrutacyjny dla osób z niepełnosprawnością. Można w nim znaleźć oferty pracy, praktyk i staży.

Centra Integracji

Centra Integracja oprócz aktywizacji zawodowej pełnią też ważną funkcję informacyjną.

Znak pargrafu

Wsparcie prawne

W gąszczu i zawiłościach przepisów prawa i jego interpretacji doskonale zorientowani są eksperci w Centrach Integracji: prawnicy, doradcy zawodowi i socjalni. 

WYDARZENIA I KONKURSY

Na zdjęciu sala widowiskowa z rozświetloną sceną, sylwetki widzów na ciemnej widowni

Wielka Gala Integracji

Gala to okazja do spotkania osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności z całego kraju, a także osób publicznych, polityków, przedstawicieli mediów, firm oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Człowiek Bez Barier

Ogólnopolski konkurs, który dotyczy osób z niepełnosprawnościami, promujący ich aktywność zawodową i zaangażowanie społeczne.

Lider Dostępności

Celem Konkursu jest promowanie idei projektowania uniwersalnego i nagradzanie rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych, które są dostępne dla wszystkich grup użytkowników, w tym osób z niepełnosprawnościami.

KAMPANIE SPOŁECZNE

Więcej nas łączy, niż dzieli…

Kampania „Więcej nas łączy, niż dzieli…” podsumowuje dwudziestolecie działań Integracji na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnością.

Nie chcę być strażakiem

„Nie chcę być strażakiem” to hasło kampanii, którą fundacja Integracja wspiera aktywność zawodową osób z niepełnosprawnością i promuje prowadzony przez siebie portal rekrutacyjny: sprawniwpracy.pl

Czy naprawdę chciałbyś być na naszym miejscu?

Kampania ma na celu zmianę postaw pełnosprawnych kierowców parkujących na miejscach przeznaczonych dla pojazdów osób z niepełnosprawnością.

PUBLIKACJE

Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością

Ilustrowana broszura pełna porad jak nie popełnić gafy wobec osoby z niepełnosprawnością.

Poradnik

PORADNIK DLA INSTYTUCJI PUBLICZNYCH

Informator jak korzystać z niskooprocentowanych pożyczek z Funduszu Dostępności Banku Gospodarstwa Krajowego.

Poradnik

WŁĄCZNIK – projektowanie bez barier

WŁĄCZNIK – najnowsza publikacja Integracji, przygotowana we współpracy ze Skanska – promuje architekturę uniwersalną, by zwiększyć dostępność przestrzeni publicznych i miejsc pracy.

Poradnik