Człowiek bez barier

cbb_2022_zdjecie_zbiorowe1

 

Konkurs „Człowiek bez barier” jest organizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji od 2003 r. wyłącznie dla osób z niepełnosprawnością. W 20. Już edycjach nagrodzono w sumie 111 osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Każda z tych osób przełamuje bariery i stereotypy dotyczące niepełnosprawności, pokazując swoją postawą i działaniem, że niepełnosprawność nie musi być ograniczeniem. W tym roku zdecydowano się poszerzyć formułę Konkursu i stworzyć osobną kategorię dla osób między 14 a 20 rokiem życia. Konkurs, jak co roku, honorowym patronatem objęła Małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser – Duda, która przesłała nagranie ze swoim przesłaniem do tegorocznych finalistów i laureatów.

 

Główna nagroda 2022

Zdobywcą nagrody głównej Człowieka bez barier jest dr Maciej Oksztulski, który jako pierwsza niemówiąca osoba z autyzmem obronił doktorat z prawa.

Człowiek bez barier 20-lecia

Tegoroczna, jubileuszowa edycja  „Człowieka bez barier” była okazją do spojrzenia na osiągnięcia i sukcesy dotychczasowych jej laureatów, ale też dania im możliwości włączenia się w tegoroczną edycję. Dlatego to właśnie 20 zwycięzców z poprzednich lat zadecydowało o tym, kto otrzyma tytuł „Człowiek bez barier 20-lecia”. A został nim założyciel Integracji i pomysłodawca konkursu, Piotr Pawłowski.

Osobowość internetowa 2022

Od lat Konkurs współtworzą również czytelnicy portalu Niepelnosprawni.pl, którzy swoimi głosami podejmują decyzję o tym, kto otrzyma Nagrodę Publiczności i tytuł „Osobowość internetowa”.

W tym roku nasi czytelnicy przyznali ten drugi laur nastoletniemu artyście Miłoszowi Broniszowi i blogerowi, który już w 2015 roku pojawił się na okładce magazynu Integracja.

Nagroda Publiczności przypadła w tym roku Filipowi Waleckiemu, jedynemu na świecie ultra maratończykowi i posiadaczowi odznaki turystyki jeździeckiej z zespołem Downa, który w głosowaniu na portalu Niepelnosprawnipl  zdobył głosów  2248 głosów.

Młody Człowiek bez barier 2022

Pierwszym w historii Konkursu laureatem nagrody „Młody Człowiek bez barier” został nastoletni samorzecznik z autyzmem, Jan Gawroński.

Finałowa Gala odbyła się jak co roku na Zamku Królewskim. Wydarzenie uświetniła swoim występem wokalistka Laura Dziąba.

 


W dwudziestu dotychczasowych konkursach wybrano ponad 100 osób, które nie tylko dają przykład w swoim środowisku lokalnym, ale są także autorytetami i wzorami godnego życia dla ogółu społeczeństwa. Dotychczasowi finaliści to osoby z różnymi niepełnosprawnościami, które działają na wielu polach: społecznym, politycznym, kulturalnym i sportowym. Część z nich, realizując własne pasje, działa także na rzecz innych, pomagając, ucząc lub zarażając własnymi zainteresowaniami. Co roku wybieranych jest pięcioro finalistów, z których jeden otrzymuje tytuł „Człowieka bez barier”, a czterej pozostali – równorzędne wyróżnienia.

Od 2011 r. formuła Konkursu została poszerzona o Nagrodę, którą przyznają czytelnicy portalu Niepelnosprawni.pl. Natomiast od 2016 r. przyznawana jest również nagroda w kategorii Osobowość Internetowa.

Więcej o konkursie Człowiek bez barier

sponsorzy_CBB