Uwalniamy koperty dla najbardziej potrzebujących!

parkingowa_donewsowW połowie 2015 r. wszystkie karty parkingowe wydawane według starego wzoru tracą swoją ważność. W krótkim czasie tysiące ich posiadaczy musi dokonać wymiany dokumentów uprawniających do parkowania uprzywilejowanego, a także poddać się weryfikacji pod kątem kryteriów ostrzejszych niż wcześniej. Integracja we współpracy z PKN ORLEN oraz Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeprowadziła kampanię informacyjną dotyczącą nowych przepisów.

Burzliwy temat

Zmiana wywołuje emocje w całej Polsce. Zarówno ze strony osób z niepełnosprawnością, jak i w zespołach orzekających podejmujących decyzje o przyznawaniu nowych dokumentów. W krótkim czasie następuje weryfikacja uprawnień tysięcy dotychczasowych użytkowników. Po 30 czerwca 2014 roku wszystkie karty wydane według starego wzoru tracą swoją ważność. Szacuje się, że w obiegu znajdowało się do tej pory 650-900 tys. takich dokumentów

Cel kampanii informacyjnej „Uwalniamy koperty dla najbardziej potrzebujących!” stanowi dotarcie do jak największej liczby osób z niepełnosprawnością posiadających karty parkingowe i poinformowanie ich o nowych zasadach przyznawania i wydawania kart, a także pozostałych zmianach związanych z nowym kształtem przepisów o parkowaniu uprzywilejowanym.

Kanały dystrybucji

W ramach kampanii uruchomiona została strona www.kartaparkingowa.pl. Znajdują się na niej informacje na temat zmian w przepisach, kogo dotyczy nowelizacja prawa, a także o tym jak uzyskać nową kartę. Umieszczono na niej również szczegółowe informacje o organach wydających karty parkingowe dla wszystkich powiatów i opisano krok po kroku procedurę wymiany. Strona jest w pełni dostępna dla użytkowników z niepełnosprawnością. Już na pół roku przed utratą ważności przez stare karty parkingowe odwiedziło ją blisko 200 tys. unikalnych użytkowników.

Trwającej do 15 grudnia kampanii towarzyszyła ponadto emisja spotów telewizyjnych i radiowych w mediach o zasięgu ogólnopolskim, kampania prasowa polegająca na publikacji reklam informujących o nowych zasadach wydawania kart parkingowych oraz akcja plakatowa na wybranych stacjach paliw ORLEN i w wybranych sklepach Biedronka. Informacje ukazywały się również na FacebookuTwitterze i portalu Niepelnosprawni.pl.

Kampania „Uwalniamy koperty dla najbardziej potrzebujących!” jest finansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt finansowany ze środków PFRON.

Przejdź na stronę serwisu PFRON.

Partner akcji

Przejdź do strony Orlen