Niepełnosprawni – normalna sprawa

Plakat promujący kampanię

Pierwsza ogólnokrajowa kampania społeczna, która zainicjowała społeczną debatę o sytuacji osób z niepełnosprawnością w Polsce. Kampania powstała we współpracy z agencją Upstairs Young&Rubicam Warszawa. Prowadzona była od stycznia do czerwca 2000 r.

Na tysiącu billboardów w 12. miastach Polski i na stronach wysokonakładowych pism ukazały się dwie odsłony tej kampanii.

Billbordy promujące kmpanię

I etap kampaniiRzeźby – tryptyk prezentujący klasycystyczne rzeźby uszkodzone przez czas i ludzi. Trzy dramatyczne postacie na plakatach: mężczyzny, kobiety i dziecka opatrzono cytatami z listów „Integracji”.

II etap kampaniiLudzie – portrety wykonane przez fotoreportera „Gazety Wyborczej” Krzysztofa Millera, przedstawiające mężczyznę poruszającego się na wózku, niewidomą kobietę i chłopca z zespołem Downa. Towarzyszył im cytat z wiersza ks. Jana Twardowskiego: „Nie widzieć, nie słyszeć, nie dotykać, nie wiedzieć”.

Podsumowaniem kampanii było wydanie 200-stronicowego raportu o sytuacji osób z niepełnosprawnością w Polsce pt. Raport Integracji. Niepełnosprawni – Normalna Sprawa.

Kampania została nagrodzona Golden World Awards w 2001 r. przez Public Relations Association i była nominowana jako jedna z najlepszych do nagrody ONZ.

Zobacz plakaty promujące kampanię:

Plakat promujący kampanię
Plakat promujący kampanię
Plakat promujący kampanię
Plakat promujący kampanię