Razem w szkole podstawowej

Okładka publikacji „Razem w szkole podstawowej”Pobierz „Razem w szkole podstawowej” (z wersją do druku) w formacie PDF 9,1 MB

Publikacja „Razem w szkole podstawowej” została opracowana z myślą o poszerzeniu kompetencji społecznych ucznia. Niepełnosprawność ukazano w niej jako integralny element życia ludzkiego, w tym stosunków społecznych panujących w klasie. Zaprezentowano dzieci z niepełnosprawnością, które w miarę swoich możliwości są niezależne i samodzielne. Akcent położono na kształtowanie właściwych postaw względem rówieśników, pokazując przy tym, że osoba z niepełnosprawnością to nie tylko ktoś, komu trzeba pomagać. Wybrane zadania służą podkreśleniu, że osoba z niepełnosprawnością może też nieść pomoc innym.

Rok wydania: 2010