Projektowanie dla wszystkich

Okładka publiakcji „Projektowanie dla wszystkich” Autor: arch. Jolanta Budny

Spis treści

Wstęp
      
1. Identyfikacja potrzeb użytkowników    
1.1. Zakres pojęcia „niepełnosprawny”
1.2. Społeczne uwarunkowania niepełnosprawności
1.3. Podstawowe parametry i zakresy ruchu

2. Podstawy i regulacje prawne
2.1. Przepisy krajowe ogólne i rozporządzenia wykonawcze
2.2. Akty prawne i rozporządzenia za granicą

3. Uwarunkowania percepcyjne i wymagania użytkowników
3.1. Demografia
3.2. Niepełnosprawność wzrokowa
3.3. Niepełnosprawność narządu słuchu
3.4. Niepełnosprawność motoryczno – ruchowa
3.5. Zaburzenia orientacji

4. Ogólne zasady tworzenia środowiska dostępnego 
4.1. Analiza potrzeb użytkowników
4.2. Dostępność przestrzeni publicznej
4.3. Orientacja w przestrzeni

5. Transport i komunikacja
5.1. Drogi, dojazdy, parkingi
5.2. Chodniki, ścieżki
5.3. Integracja systemów transportu
5.4. Systemy wspomagające

6. Dostępność środowiska i usług – budynek 
6.1. Komunikacja pozioma
6.2. Komunikacja pionowa
6.3. Dojścia, drzwi, wejścia
6.4. Urządzenia wspomagające, terminale publiczne
6.5. Dostępność usług i towarów
6.6. Elementy wykończenia wnętrz

7. Obiekty zabytkowe
7.1. Lokalizacja, dostępność, dojazd
7.2. Elementy dodatkowe

8.  Przestrzeń rekreacyjna, obiekty sportowe
8.1. Lokalizacja, dostępność
8.2. Organizacja przestrzeni

9. Nowe technologie
9.1. Budynek inteligentny
9.2. Architektura i współczesne technologie