Informator: Wybory bez barier

W Polsce blisko 5 milionów osób ma utrudnioną możliwość głosowania w wyborach. To wielka liczba. Przeszkodą we współdecydowaniu o kierunku zmian w Polsce jest nie tyle niepełnosprawność, ile brak informacji o możliwościach głosowania, niedostosowanie lokali oraz niewiedza osób odpowiadających za organizację wyborów. Wyborom parlamentarnym w 2005 roku towarzyszy przygotowana inicjatywy PFRON kampania „Wybory bez barier”, zwracająca uwagę na wysoki poziom absencji wyborczej wśród osób z niepełnosprawnością. Informator stanowi część tej kampanii.

W skład publikacji wchodzą teksty dotyczące najważniejszych kwestii związanych z udziałem osób z niepełnosprawnością w wyborach. Są to między innymi: możliwość głosowania korespondencyjnego, przez pełnomocnika, poza miejscem zamieszkania, przy użyciu nakładek w alfabecie Braille’a oraz w dostępnym lokalu wyborczym.

Okładka publikacji Informator Wybory bez barier

Informator do pobrania: