Ogólnopolski Informator dla Osób Niepełnosprawnych II 2021 – 2024

thumbnail_znaki_strona_www

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

 

– nazwa projektu „Ogólnopolski Informator dla Osób Niepełnosprawnych II”

– Dofinansowanie 2 318 766,47 zł

– Całkowita wartość 2 435 502,56 zł
Opis zadania:

Celem zadania jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie tej grupie osób dostępu do profesjonalnego poradnictwa i wsparcia psychologicznego, społeczno-prawnego oraz z zakresu przysługujących im uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej.
Projekt obejmuje szeroki zakres poradnictwa dla osób niepełnosprawnych (ON) i na rzecz osób niepełnosprawnych.

Projekt zapewnia dostęp do poradnictwa:

  • prawno-socjalnego w zakresie obowiązujących przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej;
  • indywidualne poradnictwo prawne;
  • poradnictwo psychologiczne

Działania informacyjno-poradnicze świadczone przez odpowiednio przygotowany i doświadczony personel pozwolą na zapobieganie marginalizacji społecznej uczestników projektu. Informacje dotyczące porad w systemie wsparcia, prawa pracy, ulg i uprawnień przyczynią się do wykorzystywania własnego potencjału w procesie rozwiązywania problemów życiowych.

Centra realizujące projekt: CI Gdynia, CI Warszawa, CI Zielona Góra.

Termin realizacji projektu: 01.04.2021 – 31.03.2024