Magazyn „Integracja”

 

Tekst akapitu(5)

Magazyn „Integracja” jest największą tego typu bezpłatną publikacją w kraju. Dostarcza kompleksowej wiedzy z zakresu niepełnosprawności oraz przedstawia Czytelnikom bieżące sprawy i problemy środowiska. Główny cel pisma to dostarczanie rzetelnej informacji, fachowych porad oraz promowanie dobrych rozwiązań.

Magazyn „Integracja” wydajemy od 29 lat. W tym czasie powstało już ponad 170 numerów pisma, które cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Wydawany początkowo 8-stronicowy biuletyn dziś ma formę 68-stronicowego dwumiesięcznika.

Tekst akapitu(8)

 

Tekst akapitu(7)

 

napis w pomarańczowym kółku "ponad 600 dystrybuujących wolontariuszy"

 

 

W najnowszym numerze 1/2023 m.in.:

 

01 Okladka 1 23 duzy

W numerze 1/2023

FAKTY I OPINIE
3. Od redaktora… • Pożegnania i hołd
4. Z kraju • W polityce, prawie, kulturze,
sporcie, PFRON, regionach, ngo…
7. Jak zamówić „Integrację”?
NASZE SPRAWY
8. Listy Czytelników
10. Wspomnienie żony • Mój mąż był
dla mnie wow
14. In Memoriam • Marek Plura (1970–2023)
16. Przyjaciel Integracji • Marek – w słabym
ciele gigant ducha
18. Konkurs Lady D. • Narodziny Damy
21. Linia wysokiego zufania • Nie wystraczy
chcieć
WARTO WIEDZIEĆ
22. Pielęgniarka • Niegłupia baba
26. Szefowa działu marketingu • O pracy
jak matka z matką
30. Protetyczka • Uśmiech mimo wszystko
32. Modelka • Przez trudności do gwiazd
35. Inny punkt widzenia • Jak zdobyć pracę?
36. Radczyni prawna • To otoczenie
może być przeszkodą
40. Makijażystka • Ograniczenia są narzucone
42. Rozkosze umysłu • Kwestia wychowania
43. Non stop dyżur • Wieloczynnościowe
44. Programistka, główna specjalistka,
promotorka i recenzentka • Kobiety
pracujące
ZDROWIE I ŻYCIE
48. Specjalistka ds. ryzyk • Równowaga
zawodowa i osobista
50. Poradnik pacjenta • Nadużywanie
hybrydy
52. Dobre rozwiązania • Pociąg do podróży
KULTURA I EDUKACJA
54. „Nic co ludzkie nie jest nam obce” •
Łamanie tabu
56. Tworzyć każdy może… • Niepoprawny
romantyk
58. Kalejdoskop • Książki i filmy
60. Prawnik odpowiada • Szukamy rozwiązań
62. Informator PFRON (37) • Dofinansowanie
do zakupu samochodu osobowego
64. Kampania edukująco-informacyjna
• „Chcemy równoWAGI”
65. Informator ZUS (48) • Dłuższa praca
a świadczenie emerytalne kobiet

  Nagrody dla magazynu „Integracja” i portalu niepelnosprawni.pl

 • Nagroda Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2004)
 • Nominacja do nagrody TOTUS (w kategorii „TOTUS medialny”) (2003)
 • Nagroda PFRON za działania dziennikarskie (2003)
 • Nagroda Tele@ Fundacji Fuga Mundi w kategorii media teleinformatyczne (2003)
 • I nagroda PubliPress za okładkę roku w kategorii „Człowiek” (2001)
 • Nagroda Międzynarodowej Niezależnej Fundacji Popierania Kultury Polskiej POLCUL (1998)

Nagrody imienne dla dziennikarzy:

 • Dwoje dziennikarzy portalu Niepełnosprawni.pl otrzymali wyróżnienia w XVI edycji konkursu „Kryształowe Pióra”. Dominika Kopańska za tekst pt. „Depresja w świecie ciszy” – wyróżniony za podjęcie trudnego tematu wsparcia psychiatrycznego i psychologicznego dla osób niesłyszących i Mateusz Różański za wywiad „Gdy do raka dołącza depresja” z psychoonkolożką Adrianną Sobol. Oba teksty ukazały się w ramach cyklu „Czule o depresji”.(2022)
 • Główna nagroda dla Ilony Berezowskiej w V edycji konkursu o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej w kategorii autorski materiał prasowy/medialny dotyczący problematyki przezwyciężania ubóstwa i wykluczenia społecznego, za tekst „Doba na ulicy”, który ukazał się w numerze 1/2021 magazynu „Integracja” (2021)
 • Wyróżnienie dla Mateusza Różańskiego w 15. edycji ogólnopolskiego konkursu dla dziennikarzy Kryształowe Pióra za artykuł pt. „Depresja w autyzmie jest częstsza. Dlaczego?” (2021)
 • Pierwsza nagroda dla Tomasza Przybyszewskiego w kategorii „Pióro” w konkursie dziennikarskim „Media Równych Szans”, organizowanym przez Pełnomocniczkę Rządu ds. Równego Traktowania (2013)
 • Wygrana Tomasza Przybyszewskiego w krajowym etapie konkursu Komisji Europejskiej dla dziennikarzy „Zdrowie UE” (2012)
 • Zwycięstwo Tomasza Przybyszewskiego w polskiej edycji konkursu dziennikarskiego organizowanego przez Komisję Europejską w ramach Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym (2010)
 • Nagroda dla Piotra Stanisławskiego w krajowym etapie konkursu dziennikarskiego Komisji Europejskiej „Za różnorodnością. Przeciw Dyskryminacji” (2009)
 • Nagroda prasowa Głównego Inspektora Pracy RP dla Magdaleny Gajdy za propagowanie w mediach tematyki zatrudnienia i prawa pracy (2008)
 • Pierwsza nagroda dla Tomasza Przybyszewskiego w krajowym etapie konkursu Komisji Europejskiej dla dziennikarzy „Za różnorodnością. Przeciw Dyskryminacji” (2008)
 • Integracja nr 1/ 2023 z dostępnym pdf

 • Integracja nr 6/2022 z dostępnym pdf

 • Integracja nr 5/2022 z dostępnym pdf

 • Integracja nr 4/2022 z dostępnym pdf

 • Integracja nr 3/2022 z dostępnym pdf

 • Integracja nr 2/2022 (z dostępnym PDF)

 • Integracja nr 1/2022 (z dostępnym PDF)

 • Integracja 6/2021 (z dostępnym PDF)

 • Integracja 5/2021 (z dostępnym PDF)

 • Integracja 4/2021 (z dostępnym PDF)

 • Integracja 3/2021 (z dostępnym PDF)

 • Integracja 1/2021 (z dostępnym PDF)

 • Integracja 6/2020 (z dostępnym PDF)

 • Integracja 5/2020 (dostępny PDF)

 • Integracja 4/2020

 • Integracja 3/2020

 • Integracja 2/2020 (z dostępnym PDF)

 • Integracja 1/2020 (z dostępnym PDF)

 • Integracja 6/2019 (z dostępnym PDF)

 • Integracja 5/2019 (z dostępnym PDF)

 • Integracja 4/2019 (z dostępnym PDF)

 • Integracja 3/2019

 • Integracja 2/2019 (z dostępnym PDF)

 • Integracja 1/2019 (z dostępnym PDF)

 • Integracja 6/2018 (z dostępnym PDF)

 • Integracja 5/2018 (z dostępnym PDF)

 • Integracja 4/2018 (z dostępnym PDF)

 • Integracja 3/2018 (z dostępnym PDF)!

 • Integracja 2/2018 (z dostępnym PDF)

 • „Integracja” 1/2018

 • „Integracja” 6/2017

 • „Integracja” 5/2017

 • „Integracja” 4/2017

 • „Integracja” 3/2017

 • „Integracja” 2/2017

 • „Integracja” 1/2017

 • „Integracja” 6/2016

 • „Integracja” 5/2016

 • „Integracja” 4/2016

 • „Integracja” 3/2016

 • „Integracja” 2/2016

 • „Integracja” 1/2016

 • „Integracja” 6/2015

 • „Integracja” 5/2015

 • „Integracja” 4/2015

 • „Integracja” 3/2015

 • „Integracja” 2/2015

 • „Integracja” 1/2015 (PDF)

 • „Integracja” 6/2014 (PDF)

 • „Integracja” 5/2014 (PDF)

 • „Integracja” 4/2014 (PDF)

 • „Integracja” 3/2014 (PDF)

 • „Integracja” 2/2014 (PDF)

 • „Integracja” 1/2014 (PDF)

 • „Integracja” 5/2013

 • „Integracja” 4/2013 (PDF)

 • „Integracja” 3/2013 (PDF)

 • „Integracja” 2/2013 (PDF)

 • „Integracja” 1/2013 (PDF)

 • „Integracja” 6/2012 (PDF)

 • „Integracja” 5/2012

 • „Integracja” 4/2012 (PDF)

 • „Integracja” 3/2012 (PDF)

 • „Integracja” 2/2012 (PDF)

 • „Integracja” 6/2011 (PDF)

 • „Integracja” 5/2011 (PDF)

 • „Integracja” 4/2011

 • „Integracja” 3/2011 (PDF)

 • „Integracja” 1/2011

Wydanie magazynu „Integracja” jest współfinansowane
ze środków PFRON i miasta stołecznego Warszawy

nowe logo PFRON

logo Zakochaj się w Warszawie dostępnej

     

Numer 4/2021 magazynu „Integracja” dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu